• Székhely: 2700 Cegléd, Alkotmány út 59.   Telephehy: 2700 Cegléd, Ipartelepi ut 5.

BSS2000 Kft

Cégtörténet

Cégtörténet

Társaságunk jogelődje 1991 augusztusában alakult meg BSS Bt. néven, három alapító és három beltaggal. A három alapító tag:

  • Borsos István
  • Selei Ernő
  • Stieber József.

A Bt-ből 1994 májusában Stieber József kivált, mivel a főállású munkaköri beosztása nem tette lehetővé, hogy a Bt.-ben tovább tevékenykedjen.

Ezt követően a cég 1996 augusztus 1-én átalakult Kft-vé, "BSS 2000 Energetikai Szolgáltató Ipari és Kereskedelmi Kft." néven.

Alapításkor a társaság 12 fővel Cegléden, az Alkotmány u. 59 szám alatti székhelyen kezdte meg a működését.

A társaság alapítói, vezetői és egyenlő arányú tulajdonosai Borsos István gépésztechnikus, és Selei Ernő villamosmérnök. A Kft. ügyvezetői jelentős tradíciókkal rendelkeznek a vasúti felsővezetékek építési, tervezési területén. Borsos István a MÁV Ceglédi Villamosvonal Főnökség kirendeltségvezetője, míg Selei Ernő a MÁV Budapesti Villamosvonal Főnökség főmérnöke volt.

A cég tulajdonosai úgy döntöttek, hogy a továbbiakban nem kívánnak tevékenyen részt venni a Kft. vezetésében, ezért 2008.01.01-től Raffai László-t bízták meg az ügyvezető igazgatói feladatok ellátásával.A megnövekedett feladatok és a kivitelezések kiterjedt földrajzi területe újabb döntés elé állította a tulajdonosokat. A hatékonyabb működés érdekében az  ügyvezetői feladatok ketté osztása mellett döntöttek, így 2013.08.01-től az ügyvezető igazgatói feladatokat Raffai László és Id. Ócsai István ügyvezető igazgatók látják el.2016.január 01-től  Id. Ócsai Istvántól az Ifj Ócsai István átvette az ügyvezetői tisztséget, ő a továbbiakban szakértői minősítésben segíti a Kft. munkáját.

2013.április 25-n tulajdonos váltás történt, az új tulajdonos a JAKITA CONSULTING Befektetési és Tanácsadó Kft.

 

"A cég létrehozásával fő célként tűztük ki, hogy a jelenlegi gazdasági környezethez jobban illeszkedő struktúrában és cégformában működő olyan gazdasági társaságot alakítsunk ki, amely a korábban megszerzett szaktudást és tapasztalatot sikeresen tudja hasznosítani."

A BSS 2000 Kft. fő irányvonalát a nagyvasúti villamos felsővezeték tervezési, építési és átalakítási munkáiban határozta meg. A fő profilon túl a tevékenységi körbe tartoznak a 04, kV-os és 10 kV-os energiaellátási és térvilágítási munkák tervezése, kivitelezése.2005-2011 évek között a Kft. tevékenységébe tartozott 1832 km hosszban a nagyvasúti villamos felsővezeték karbantartása és hibaelhárítása.  

A versenyszférában való sikeres megfelelés érdekében az ügyvezetők szigorú minőségi normákat állítottak fel. A Kft. tevékenységét az MSZ EN ISO 9100:2000 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerben végzi, melyet 1998-tól-2010-ig a holland DNV (Det Norske Veritas) Certification B. V. tanúsít.2010-től minőség-, környezetközpontú valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszert vezetett be, melyet a Certop Kft. tanúsít.

Az alapítás óta a társaság számos nagy volumenű beruházást valósított meg, és biztosította helyét a magyar versenyszférában. A referenciák között szerepel a Budapest - Ferencváros - Soroksár vonalszakaszának felsővezeték építési munkái, Vecsés - Üllő állomásokon a felsővezeték átépítése mellett térvilágítási, szakaszoló távműködtetésű, illetve aluljáró elektromos hálózatának kiépítési munkái. A több százmilliós beruházások között kell megemlítenünk a Kecskemét-Városföld, Tiszatenyő - Mezőtúr, illetve Vecsés – Albertirsa, Bp.-Ferencváros”C” elágazás-Vecsés és még Szombathely-Szentgotthárd vonalszakasz teljes felsővezeték átépítési munkáit, Tárnok-Székesfehérvár, Kelenföld-Tárnok, Kelenföld állomás, Szajol-Kisújszállás-Püspökladány, Gyoma-Békéscsaba villamos felsővezeték átépítését.A 2015. évben több jelentős beruházásból vette ki a cég a részét, többek között Szolnok-Szajol, Dél Balaton 1, Mezőkövesd-Mezőkeresztes, Hegyeshalom-Rajka vonalszakaszok, Sopron állomás villamos felsővezetékeinek átépítése, a MÁV Zrt. vonalszakaszaira telepített járműdiagnosztikai berendezések energia ellátásának kiépítése, Mosonszolnok-Csorna-Porpác vonalszakasz villamosítása.

A dinamikus fejlődés alapját a kiváló kivitelezési minőség, a határidők pontos betartása és a munkatársak szakértelme biztosítja. A cég vezetése fő követelménynek tekinti a legmagasabb minőségi szint megtartását, ezért rendszeresen fejleszti a szolgáltatások minőségét, és a működés hatékonyságának érdekében folyamatos képzéssel és továbbképzéssel biztosítja, hogy munkatársai naprakész szakmai tudással rendelkezzenek.

A társaság vezetői minőségpolitikájukban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a minőségi munka elvégzésére korszerű géppark álljon rendelkezésre, így a betonozó vonaton, felsővezeték szerelő járműveken, vasúti vontatójárműveken, vasúti teherkocsikon illetve gombolyító kocsin és közúti darun túl jelentős technikai felszereltséget biztosít munkatársai számára. A megnövekedett vasúti szállítások hatékonyabb végrehajtásának érdekében a cég vezetése úgy döntött, hogy kiváltja a vasútvállalat működési engedélyt országos árutovábbítási tevékenység végzésére. Így társaságunk a 2008.12.03-tól, mint vasút vállalat is részt vesz a versenypiacon.  

A Kft. vezetése az alkalmazottakkal együtt teljesíti a megrendelők minőségi elvárásait, amelynek eredményességét a piac azzal támasztotta alá, hogy a kezdeti  árbevétel jelentős mértékben megnövekedett, így a versenypiacon egyre markánsabb tényezővé léphetett elő.

A gazdasági növekedés a Kft. törzstőkéjére is kihatással volt, így a 2006. évben a BSS 2000 Kft. törzstőkéjét a tulajdonosok 100 millió forintra növelték.

A cég minőségpolitikájának értelmében csak olyan megbízást fogad el, olyan szolgáltatást vállal fel, amelyben garantálni tudja az ISO 9001:2009, 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti integrált irányítási rendszer működését, az érvényben lévő jogszabályoknak és szabványoknak való megfelelést.

Célunk, hogy a megrendelés alapján végzett villamos ipari kivitelezéseink és a hozzá kapcsolódó tervezéseink minőségével és megbízhatóságával maradéktalanul megfeleljünk megrendelőink és megbízóink elvárásainak, biztosítsuk megelégedettségüket, melynek megvalósulását a jogszabályok folyamatos követésével és maradéktalan betartásával, továbbá az évente kitűzött minőségcélok megvalósításával tudjuk elérni.